Naše usluge - ANAMAT d.o.o.
Posredovanje u prodaji i prometu nekretnina, energetsko certificiranje zgrada i voditelj građenja

Odaberite uslugu koju trebate

N
Posredovanje u prometu nekretninama Crikvenica, Novi Vinodolski, Dramalj, Selce, Bribir, Tribalj

Posredujemo u prodaji nekretnina na području Crikveničke i Vinodolske Rivijere. Nekretnine na prodaju u rikvenici i Novom Vinodolskom. Anamat Nekretnine je iskusna i licencirana tvrtka. U sklopu tvrtke posluju agenti kao organizatori kupoprodaje koji vrše poslove od prezentacije same nekretnine pa sve do primopredaje objekta novom vlasniku.

G
Ovlašteni voditelj građenja građevinske struke

Hrvatska komora inženjera građevinarstva ,ovlaštenje br:GVG 539.

Člankom 29.Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N.78/15), propisano je da graditi ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizičkaosoba obrtnik registrirana za izvođenje građenja ili pojedinih radova(izvođač),koja prema čl.30 navedenog Zakona ima zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja. Slijedom navedenog ovim Zakonom propisano je da izvođač MORA u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja.

Člankom28.Zakona ovlašteni voditelj može voditi izvođenje građevinskih i drugih radova: pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih, završnih te ugradnju građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja. Prema čl .55 stavka 1 Zakona o gradnji(N.N.153/13) odgovorna osoba u obavljanju poslova vođenja građenja odgovorna je za provedbu čl.54 Zakona o gradnji,odnosno za ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

Sukladno navedenom potrebno je osigurati redovito i kontinuirano obavljanje poslova voditelja građenja na način da je odgovorna osoba kontinuirano prisutna na gradilištu.

E
Energetski certifikati i energetsko certificiranje zgrada

Ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sustavom – Reg.broj : P-452/2013

Ovlašteni energetski certifikator djeluje kao zaposlenik tvrtke, koji uz izradu energetskih certifikata vrši i konzultantske usluge te daje tehnička i tehnološka rješenja visoke energetske učinkovitosti.

Energetski certifikat je dokumenat koji predočuje energetska svojstva zgrade. Energetsko certificiranje regulirano je Zakonom o gradnji(N.N.153/13),Pravilnikom o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje (N.N. 73/15,133/15),Pravilnikom e energetskom pregledu zgrade (N.N. 48/14,150/14,133/15,22/16,49/16).

Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 250 m2, TE SVAKA DRUGA ZGRADA KOJA SE GRADI, PRODAJE, IZNAJMLJUJE, DAJE U LEASING ILI U ZAKUP, ODNOSNO NJEZINA SAMOSTALNA UPORABNA CJELINA KOJA SE GRADI ILI PRODAJE.

Tel:+385 51 785 498   Mob: +385 98 215 087   Email:anamat@ri.t-com.hr
S
Stalni sudski procjenitelj za nekretnine građevinske struke

Rješenje Županijskog suda u Rijeci br. 4-Su-600/2016

Procjena nekretnine je postupak kojim procjenitelj utvrđuje sadašnju vrijednost nekretnine ovisno o položaju ,kvaliteti izgradnje stanju na tržištu i sl. uzimajući u obzir moguće utjecaje (pravne,ekonomske,urbanističke,građevinske i druge )u budućnosti.
Procjena se odnosi na slijedeće nekretnine:

  • stambene nekretnine(stanovi,apartmani,vikendice,kuće,vile...)
  • poslovne nekretnine(trgovački objekti,turistički objekti,gospodarski objekti)
  • ostale nekretnine(garaže,parkirališna mjesta)
  • zemljišta (građevinska,poljoprivredna)